ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές μέσω ιστοσελίδας έχουν κλείσει.

Προεγγραφές

Προεγγραφές θα γίνονται στα γραφεία της Focus on Health με αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στο σχετικό λογαριασμό) μέχρι την ημερομηνία λήξης των προεγγραφών (09 Νοεμβρίου 2018). 

Οι προεγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται άκυρες.Η σχετική απόδειξη πληρωμής θα αποσταλεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Εγγραφές 

Εγγραφές με αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στο σχετικό λογαριασμό) μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018.  

On Site Εγγραφές

Από τις 30 Νοεμβρίου 2018 έως 2 Δεκεμβρίου 2018, εγγραφές θα γίνονται μόνο on site στη γραμματεία του Συνεδρίου.

Ακυρώσεις/Αντικαταστάσεις

Θα γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση μέχρι την ημερομηνία λήξης των προεγγραφών (09 Νοεμβρίου 2018). Μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, αντικαταστάσεις ή αλλαγές ονομάτων θα θεωρούνται νέες εγγραφές και θα χρεώνονται με το κόστος συμμετοχής που ισχύει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό για το 30o Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS στην: 

 

ΑLPHA BANK  

Υποκατάστημα: ΚΟΛΩΝΑΚΙ (115) 

Δικαιούχος: FOCUS ON HEALTH Ε.Π.Ε.

Αρ. Λογαριασμού: 111-00-2002-001406 

IBAN: GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406 

 

Σε περίπτωση κατάθεσης στον προαναφερόμενο λογαριασμό, παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοαντίγραφο αυτής, μέσω fax στο 210 7223220, σημειώνοντας απαραίτητα την αιτιολογία κατάθεσης «Εγγραφή στο 30o Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS» και το ονοματεπώνυμό σας.  

Κόστος Εγγραφής

Κατηγορίες Συμμετεχόντων

Προεγγραφές  έως 09/11/2018 

Εγγραφές μετά τις 09/11/2018 

Ιατροί – Οδοντίατροι – Φαρμακοποιοί  

80,00 €

100,00 €

Νοσηλευτές/τριες – Βιολόγοι – Χημικοί – Τεχνολόγοι – Ψυχολόγοι – Ειδικευόμενοι ιατροί

60,00 

€80,00 €

 Φοιτητές – Σπουδαστές*

15,00€

* Οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της ιδιότητάς τους (πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν αντιστοίχως)  Εναλλακτικά οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και CD-ROM Ομιλιών-Εισηγήσεων. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Η Ε.Ε.Μ.Α.Α., τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR),υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητανα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι η Ελληνική Eταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS με έδρα την P.O. Box 140 85, Gr-11521, Τηλέφωνο: (+30) 210-6983945,, Φαξ: (+30) 210-6983945, e-mail: eemaa@aids.org.gr, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Μίντζία Φωκά.

Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένωνκαθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένωνμου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαιενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολήςκαταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μουαντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

Για την εκδήλωση: 

 

Αποδέχομαι τη φωτογράφιση ή/και κινηματογράφηση της εκδήλωσης καθώς και τη δυνατότητα τηςεταιρείας να αναρτήσει αυτά στην ιστοσελίδα της.

Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Εταιρεία σε κατάσταση με τουςσυμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα θέσει υπόψητων αρμοδίων αρχών (ΕΟΦ και ΠΙΣ) εφόσον της ζητηθεί.

en_USEnglish
en_USEnglish