ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΕΣ

Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών 2018

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 

Ενημέρωση συγγραφέων 

Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018

Λήξη προεγγραφών 

Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018

Έναρξη Συνεδρίου

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS θα περιλαμβάνει:

• Στρογγυλά Τραπέζια

• Διαδραστικές Συνεδρίες

• Διαλέξεις

• Ελεύθερες ανακοινώσεις

• Παρουσιάσεις κλινικών περιπτώσεων

• Κλινικά Φροντιστήρια

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θα δοθεί έπαινος σε μία εργαστηριακή και μία κλινική εργασία κατά τη διάρκεια του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS 2018.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικέςσυναντήσεις και Κλινικά Φροντιστήρια σε ομάδες επιστημόνων υγείας, ομάδες πληθυσμού πουέρχονται σε επαφή με οροθετικά άτομα και ομάδες που βοηθούν στην πρόληψη της νόσου.

Αυτά είναι τα ακόλουθα:

• Κλινικό Φροντιστήριο νοσηλευτών και μαιών

• Κλινικό Φροντιστήριο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

• Κλινικό Φροντιστήριο οδοντιάτρων

• Φροντιστήριο φοιτητών ιατρικής και βιολογίας και νέων ιατρών

• Εκπαίδευση σε προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας

• Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:30 στον χώρο του Συνεδρίου.

ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το συνεδριακό κέντρο που θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο είναι το ξενοδοχείο Divani Caravelστην Αθήνα.

Διεύθυνση: Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21

Τηλέφωνο: 21 0720 7000

Κύρια συνεδριακή αίθουσα: Αίθουσα Ολυμπία

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων καιιατρικών εκδόσεων από εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής του σχετικού δελτίουεγγραφής στη γραμματεία του Συνεδρίου (πληροφορίες εγγραφής στη σελίδα 17).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Focus on Health Ε.Π.Ε.

Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα 11521

Τηλ.: 2107223046, Fax: 2107223220, email: events@focusonhealth.gr

ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ BARCODE

Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν τηδιακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και πρέπει να τηφορούν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο συνεδριακό χώρο. Στην κάρτα αυτή υπάρχειγραμμωτός κώδικας (barcode) τον οποίο πρέπει ο σύνεδρος να σαρώνει (scan) σε ειδικό μηχάνημασάρωσης (scanner), που υπάρχει στις εισόδους της συνεδριακής αίθουσας, κάθε φορά κατά την είσοδοκαι έξοδό του από αυτή. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθεσυνέδρου. Εφόσον ο σύνεδρος καλύψει πάνω από το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματοςδικαιούται να παραλάβει το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ (SLIDE CENTER/PREVIEW ROOM)

Η αίθουσα ομιλιών παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση μέσω Powerpoint, DVD & Data VideoProjector. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους (USB, CD-ROM)τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους στο κέντρο παραλαβής διαφανειών.

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στους συμμετέχοντες ιατρούς θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPDcredits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με την προϋπόθεση παρακολούθησης τουλάχιστον του60% των ωρών του προγράμματος και την παράδοση του δελτίου αξιολόγησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία την τελευταία ημέρατου Συνεδρίου με επίδειξη της κονκάρδας εγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή τουπιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών τουεπιστημονικού προγράμματος και η παράδοση στη γραμματεία συμπληρωμένου του δελτίου αξιολόγησης.Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΌΠΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση τόσοτης συνεδριακής αίθουσας όσο και του φουαγιέ.

en_USEnglish
en_USEnglish